Afdrukken
Hits: 2776

INTERGEWESTELIJKE DE BRUSSEL

STATUTAIR CONGRES 2020

OPROEP TOT KANDIDATEN

 

Het Congres van de Intergewestelijke Brussel van ACOD POST zal doorgaan op 30 maart 2020.

Het zal overgaan tot de verkiezingen van de leden van het Intergewestelijke Secretariaat en van twee verificateurs van de rekeningen. Deze zijn vierjarige mandaten .

 

Overeenkomstig artikel 8 van het Huihoudelik Reglement  (HR), is het Secretariaat samengesteld uit :

De mandaten van secretaris, adjunct secretaris en sectorafgevaardigden zijn bestendige mandaten.

De voorzitter (ster) en de ondervoorzitter (ster) moeten tot verschillende taalrolen behoren. Hetzelfde geldt ook voor de secretaris en de adjunct secretaris en voor de twee verificateurs van de rekeningen.

 

Dit schrijven geldt als oproep tot kandidaturen. Deze moeten schriftelijk gericht worden tot :

INTERGEWESTELIJKE SECRETARIS ACOD POST BIG 

JACQMAINLAAN 20  1000 BRUSSEL

 Dit vóór 10 JANUARI 2020. Datum van de post geldt als bewijs.

Ze zullen worden onderzocht door het Intergewestelijk Uitvoerend Bureau    ( ARTIKEL 13 van het HR).

 

De verkiezingsvoorwaarden luiden als volgt :